M/S ACAMAR 1971

Ex: namn: I.W.WINCK-80, JYTTE BRES -79, JYTTE BRES -74, WRATH -71


M/S     ACAMAR 1971

7113167


SJAN


Sverige


Torrlast


Bjäre Shipping HB, Torekov, Sverige


Torekov


1971


Frederikshavn Vaerft, Frederikshavn, Danmark


323


64,61


11,03


3,59


1 042


399


260


En 8-cyl Blackstone diesel på 736 kW


11,0


5 man fördelat på 1 befälhavare, 1 styrman och 3 matroser


Digitaltmuseum.se


Efter maskinbyte


2016-10-10 13:43:08


2016-10-10 14:05:22


Svensk Illustrerad Skeppslista 1983, ericssonska.se

Händelser

År Datum Händelse
1971 levererad till Rederiet Nielsen & Bresling A/S i Faaborg, Danmark, med namnet JYTTE BRES.
1972 namnbyte till WRATH.
1974 såld till Rederi K/S Bres Shippping, Fåborg, Danmark. Namnbyte till JYTTE BRES.
1979 såld till Ljusterö Sjö Shipping AB, Ljusterö. Namnbyte till I.W. WINCK.
1980 såld till Bjäre Shipping HB, Torekov, Namnbyte till ACAMAR.
1984 såld till L.S. Shipping i Ljusterö. Namnbyte till VINGA.
1995 ombyggd. Mellandäcket skärs bort samtidigt som lastrummet boxades.
1998 fick hon en ny huvudmaskin.
2001 såld till Ljusterö Sjö AB (Gunnar Lindeberg), Ljusterö. Namnbyte till VINGA.
2008 17 Jul avgick kl. 18.25 från Rostock,Tyskland för resa till Kalmar, med last av majsmjöl.
2008 18 Jul ankom Kalmar, som var en fredag, klockan 15.30 varefter hon låg overksamt under helgen.
2008 21 Jul avgick kl. 19.00 i ballast till Köping.
2008 22 Jul ankom Köping kl 13.15, lastningen påbörjades omedelbart och avslutades kl. 17.00 då 1 144 ton vete hade tagits ombord.
2008 22 Jul avgick Köping kl.17.00 till Vejle, Danmark.
2008 22 Jul kl. 02.18 – 02.20, då positionen var strax norr om Fifång fyr, ljöd ett maskinlarm på bryggan då lampan ”smörjolja autostop” på larmpanelen lyste. Detta var enligt befälhavaren ett mycket sällsynt larm. Åtskilliga år tidigare hade styrman varit på bryggan då samma larm hade ljudit. På grund av ett vankelmodigt agerande, då han avvaktade att vidta någon åtgärd trots att det larmade för lågt smörjoljetryck, hade maskinen havererat. Styrman blev väldigt stirrig då larmet ljöd. Han drog ner på maskinkraften fast helt obetydligt. I stället för att gira styrbord vid fyren Fifång fortsatte han på oförändrad kurs vilket följaktligen förde henne ur farleden. Vaktens matros skyndade fram till backen för att lägga av ett ankare varefter befälhavaren, som vilade i sin hytt en våning under bryggan, varskoddes. Han skyndade upp till bryggan, konstaterade vad som larmade och rusade sedan ner i maskinrummet där han först kopplade hydrauliken till ankarspelet och sedan, cirka klockan 02.24, stoppade maskin. Han kände också att det luktade starkt av gasolja och att det var vattenånga i maskinrummet. Styrman försökte styra undan en hotande grundstötning med hjälp av roder och bogpropeller men på grund av den höga farten fick detta ingen märkbar effekt. Matrosen kopplade ankaret, körde ut det en bit och släppte sedan ut cirka en schackel i vattnet. Detta skedde 1 – 2 minuter efter det att maskin hade stoppats. Kl. 02.28 grundstötte Vinga på skäret Vattklubben på position N 58º 49’,48 E 017º 44’,48 sedan en 4,7 meters grundklack passerats mycket nära om styrbord. På grund av den ringa nedsaktningen, sena maskinstoppet och ankring med endast 1 schackel i vattnet skedde grundstötningen på kurs 156º utan att farten, 10,5 knop, minskade märkbart. Hon informerade varken Sjöräddningen, VTS Södertälje eller Sjöfartsinspektionen om den inträffade grundstötningen. Vid kontakten med sjösäkerhetsdirektören utverkades tillåtelse att få fortsätta resan till Vejle för lossning. Under resan kunde också en läcka i 1:an styrbords dubbelbottentank konstateras.
2008 25 Jul kl. 05.40 förtöjde hon i Vejle. Hamnstatskontroll utfördes utan anmärkning och dykarundersökning under överinseende av inspektör från Bureau Veritas företogs. Det konstaterades stora bottenskador men hon fick tillåtelse till en enkel resa till varvet i Söby, Danmark.
2008 25 Jul efter lossning avgick hon kl. 18.00 till Søby, Danmark.
2008 26 Jul kl. 02.00 ankom hon till Søby.
2008 27 Jul kl. 17.45 började torrsättningen.
2010 rederiet byter namn till LG Shipping, Kalmar.
2011 19 Jan på natten kolliderar hon med en dansk fiskebåt. Fiskebåtens besättning – far och son, omkom vid olyckan.
2011 Aug går rederiet i konkurs.
2011 29 Nov såld för DDK 800 000 på auktion i Svendborg till Fornæs, Grenå, Danmark, för skrotning.
Källa:
wrecksite.eu, ericssonska.se