M/S ARGENTINA 1935

M/S   ARGENTINA  1935

3007992


7992


SDQA


Sverige


Torrlast


Rederi AB Nordstjerna, Stockholm


Stockholm


1935


AB Götaverken, Göteborg


485


128,25


17,05


7,70


7 060


5 301


3 683


Två 8-cyl, B&W-Götaverken dieslar på totalt 5 400 hk


15,0


12 passagerare


2015-12-19 07:11:23


2015-12-19 07:19:27


Uppgifter från Sveriges Skeppslista 1941, Svenska FartygBRASIL, NORDSTJERNAN, URUGUAY, AMAZONAS, COLOMBIA, CHILE, PERU, VENEZUELA, ECUADOR, ARGENTINA, SUECIA, PANAMA. BOLIVIA, PARAGUAY, GUAYANA, LA PLATA, ORINOCO, BIO BIO
Händelser

År Datum Händelse
1935 08 Jan sjösatt.
1935 21 Mar levererad till Rederi AB Nordstjernan (Axel Ax:son Johnson), Stockholm. Var det första fartyget i en serie av nio. Fartyget första befälhavare var D. Liljequist och maskinchef B.J.A Jöransson.
1935 14 May när hon låg för reparation vid Götaverken utbröt brand i korkisoleringen till hennes kylrum,. Efter fyra timmars arbete för brandkåren kunde elden släckas. Några dagar senare blossade elden upp igen men släcktes åter igen.
1939 Sep vid krigets utbrott, hade hon lastat i norrlandshamnarna och skulle passera Trelleborg just när det tyska minfältet lades ut utanför Falsterbo. Hon ankrade på Trelleborgs redd tills minlots kunde erhållas och fortsatte sedan resan. Medan hon låg på redden kom en dansk ångare stävande mot minfältet utan vetskap om detsamma. ARGENTINA hissade signaler för att varna ångaren, men det danska fartyget lämnade signalerna utan åtgärd. Den danska ångaren skulle ha gått sin undergång till mötes i minfältet om inte dess styrman av en händelse kopplat på radion och i samma ögonblick fått höra ett meddelande, som beordrade hans fartyg att stoppa i Trelleborg.
1942 06 Jul var hon på hemväg från Santos med last av bomull, kaffe, ris, styckegods och oljekakor tillsammans med UDDEHOLM. Hon befanns sig strax utanför Kristiansand på norska Sörlandet för att efter tysk kontroll ta sig den smala vägen genom minspärren. På eftermiddagen gick UDDEHOLM på en mina och bröts i två delar som omedelbart gick till botten. ARGENTINA slog stopp i maskin och satte två livbåtar i sjön för att bärga UDDEHOLMS besättning. Då detonerade en mina midskepps mot ARGENTINA strax därefter en mot babordssida. ARGENTINA sjönk på ett par minuter. Besättning han få livräddningsflottarna i sjön och räddade sig. 3 man omkom. En av de omkomna var kontrollofficeren Gotthard Wachtmeister Troligen hade hon råkat komma in i utkanten på minfältet.
Källa:
Svenska Fartyg


Bilder

M/S   ARGENTINA  1935

© Okänd.

M/S   ARGENTINA  1935

© Digitaltmuseum.se


Lossar i Stockholm.