S/S ALEXSANDER KEILLER 1874

S/S   ALEXSANDER KEILLER  1874

1621


HLTQ


Sverige


Torrlast


Förnyade Ångfartygs AB Götha, Göteborg


Göteborg


1874


AB Götaverken, Götaverken


176


44,30


7,44


4,0


439


313


En 2-cyl Göteborgs Mekaniska, compound ångmaskin på 200 ihk


7,0


Okänd


2015-06-13 10:09:15


2015-06-13 10:31:01


Sveriges Skeppslista 1911, backaplan.se/nyheter/fartyg-fodda-pa-hisingen/

Händelser

År Datum Händelse
1874 Aug sjösatt. Var en i raden av flera systrar från Götaverken.
1874 Dec levererad till Förnyade Ångfartygs AB Götha, Göteborg
1915 överförd till Rederi AB Sölvesborg, Sölvesborg.
1915 såld till Nils Fremberg, Sölvesborg. Namnbyte till THURE.
1930 Aug såld till E Freikelder, Tallinn, Estland. Namnbyte till SIRIUS.
1930 Oct på resa Rotterdam – Gdynia med järnskrot förliste hon 10 sjömil ostsydost om Due Odde, Bornholm.
Källa:
backaplan.se/nyheter/fartyg-fodda-pa-hisingen/